TUYỂN DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco (AFF)!
Công ty chúng tôi luôn tìm kiếm và sẵn sàng chào đón tất cả các ứng viên năng động, nhiệt huyết mong muốn được phát triển tài năng tại AFF.
tuyendung@ancofamilyfood.com
Hãy gửi đơn ứng tuyển của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có vị trí phù hợp.
Hãy gia nhập vào AFF!
Chúc các bạn thành công!
STTVỊ TRÍSỐ LƯỢNGNƠI LÀM VIỆCHẾT HẠN NỘP
1 Nhân viên Hành chính - Nhân sự 1 True CCN Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An31/08/2021
2 Trưởng phòng kỹ thuật 1 True CCN Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An31/07/2021
3 Giám Sát Kỹ Thuật Bảo Trì 1 True CCN Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An30/06/2021
4 Nhân viên QA hệ thống 1 True CCN Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An30/08/2021
5 Nhân viên lái xe tải 1 True Long An28/08/2020
    
1